ԱրմենՏրադ

Fr  En  Am


Գլխավոր էջ

Հայկական Ավանդույթներ Գործունեություններ

Գրքեր Կապեր Կապակցվել


Դեպի Էջի Ստորոտը

↓ Գլխավոր էջ ↓

Գլխավոր էջի նշան


↓ Ողջույն՝ ԱրմենՏրադում: ↓

Մի քանի հազար տարի անց,
հայկական ավանդույթը շարունակվում է այսօր:

Դրա հարստությունը դրսևորվում է բազմաթիվ ձևերով.
երաժշտություն, պար և ավանդական ժառանգության այլ ոլորտներ,
որոնք մենք ձգտում ենք ներկայացնել ձեզ
նոր լրացումների մշտական ​​մտահոգությամբ:
Ստեղծագործություն Դուդուկի վրա՝ Ժիրայր Մատիլեան: Դհոլ՝ Արա Մատիլեան: